Znanstveni kolokvij pod nazivom Nikola IV. Zrinski i pad Sigeta

Uspješno je održan znanstveni kolokvij pod nazivom Nikola IV. Zrinski i pad Sigeta u povodu obilježavanja 450. obljetnice bitke za Siget.

 

Predavači su bili:
Prof.dr. Alojz Jembrih
Mag. dr. Tatjana Marković.
Marijan Kalapurić,MBA
Dr.Josip Seršić

 

  

Hvala sudionicima na novim znanstvenim spoznajama kao i publici na dolasku.