Na putu prema obilježavanju 400-obljetnice rođenja austrijskog Isusovca Filipa Kaušića (1618-1683).

Održan znanstveni kolokvij na temu: 
Na putu prema obilježavanju 400-obljetnice rođenja austrijskog Isusovca Filipa Kaušića (1618-1683).

 

U prostorijama Hrvatske akademske zajednice u Austriji, Rathausstrasse 15, 1010 Beč, 12.01.2017 sa početkom u 18:30 sati, u organizaciji Hrvatskog povijesnog instituta u Beču i Hrvatske akademske zajednice u Austriji održan je znastveni kolokvij pod nazivom:

Na putu prema obilježavanju 400-obljetnice rođenja austrijskog Isusovca Filipa Kaušića (1618-1683).

Pored predavača Dr. Ivana Kopreka, Dr. Ivana Šestaka, Dr. Ante Mišića te Dr. Ante Gavrića, kolokviju su nazočili Dr. Jerko Matoš, Dr. Josip Seršić, Dr. Marijan Brajinović i Dr. Herbert Gassner.

Zahvaljujemo se sudionicima na novim znanstvenim spoznajama kao i ostalima na dolasku.