Publikacije

Ivan Despotović – hrvatski professor u Beču pred (skoro) 3 i pol stoljeća

Svome imenu dodaje: Croata Chaktornensis (Hrvat Čakovčanin); on je hrvatski pisac (Čakovec, 18. XI. 1639 — Celovac/Kagenfurt, 2. I. 1711). Nastavljamo s ovakvim člancima uz tematiku “Hrvata na Bečkom sveučilištu” te za dopunu teme o bečkoj Staroj Sveučilišnoj četvrti kao hrvatskom spomen-mestu, jer je Despotović ovdje studirao i predavao.

Nadalje i za povijesticu o hrvatsko-austrijskim profesorima – isusovcima. BEČ/ČAKOVEC - 1656. - ulazi u Trenčinu u Isusovački red i nakon kratke specijalizacije u humanističkim naukama -

* 1660. – 62. – u Beču studira filozofiju i

* 1666. – 69. - teologiju. Između studijà predaje gramatiku u Zagrebu, a zatim je –

* profesor retorike po godinu dana u Trnavi, Beču i Gracu.

* 1674. - 1678. profesor je etike i filozofije u Beču, poslije dekan i profesor teologije u Gracu      (1683., 1692. – 93.) i Trnavi (1691.).

* 1683. - za turske opsade Beča razmješta tamošnje studente po Njemačkoj, Češkoj i Italiji te sâm

* 1684. predaje teologiju u Münchenu. Tri je puta rektor Zagrebačkoga kolegija (1678. –82., 1686. – 89., 1703. – 09.) te kolegija u Trnavi (1694–96) i Gracu (1700. – 03.).

* 1697. i 1698. - obavlja najodgovornije službe u Austrijskoj (Isusovačkoj) provinciji: instruktor je treće probacije u Judenburgu, a

* 1699. - kao prokurator sređuje ekonomske poslove provincije u Beču i Rimu, te je od

* 1709. - austrijski provincijal i na toj je dužnosti umro u Celovcu dok je obavljao vizitaciju tamošnjega kolegija. Izdao je više latinskih djela, uglavnom kratke prigodne sastavke u prozi i stihovima, objavljene za različne svečanosti. Budući da one sadržavaju i mnoštvo amblema, natpisa i kronograma, po njima je Despotović naš najznatniji predstavnik barokne amblemske literature. Napisao je i više nekrologa suvremenih isusovaca, od kojih su neki i objelodanjeni, a ostavio je u rukopisu dva teološka traktata iz svojih predavanja… Zbog svojih izvanrednih sposobnosti i vrlina uživao je velik ugled i bio smatran jednim od istaknutijih isusovaca svoga doba u Austriji. DJELA: Apparatus emblematicus sacrae celebritatis. Viennae Austriae, Typis Matthaei Cosmerovii, 1671. — Quinque nova Ecclesiae sidera de flumine magno exorta. Viennae 1671. — Theologia Graecensis septem martyrum laureolis gloriosa. Graecii, Apud haeredes Widmanstadii, 1673. — C coronaria et grandis litera. Graecii 1673. — Honoris torques aureus praemium sapientiae. Viennae 1677. — Declamationes oratoriae honori... inscriptae anno MDCLXXVIII. Viennae Austriae, Typis Joannis Christophori Cosmerovii (1678). — Hortus poeticus. Zagrabiae 1683. — Hecatombe votiva magni Viennensium flaminis inaugurationi erecta. Viennae 1686. — Chronographica pro singulis anni diebus. Tyrnaviae (s. a.). — Duodena duodenarum. Tyrnaviae (s. a.). — Applausus episcopo Viennensi a Trauthson nomine Collegii Viennensis. (S. l., s. a.) (Prema: M. Korade, HBL)

 

Priredio dr. Josip Seršić